Zaznacz stronę

 

Obsługa Klienta:

 

Wniosek na zajęcie pasa drogi wewnętrznej – pobierz plik

 

Wniosek na umieszczenie „urządzenia obcego” w drodze wewnętrznej – pobierz plik

 

Wniosek na zajecie pasa drogi publicznej – pobierz plik

 

Wniosek na umieszczenie „urządzenia obcego” w drodze publicznej – pobierz plik

 

Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym – pobierz plik

 

Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego – pobierz plik

 

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji przyłącza sieci – pobierz plik

 

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu – pobierz plik

 

Wniosek o zaopiniowanie lub zatwierdzenie projektu organizacji ruchu – pobierz plik

 

Opłaty za zajęcie i korzystanie z pasa drogowego

Wysokość opłat określa:

  1. Zarządzenie Burmistrza nr 33/0151/08 z dnia 25 lutego 2008r – pobierz plik
  2. Uchwała nr XXI/162/04 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 marca 2004r – pobierz plik

 

Opłaty skarbowe

Uiszczenia opłaty skarbowej można dokonać na dwa sposoby:

  1. Dokonanie przelewu na konto Urzędu Miejskiego w Oławie:
    Bank Spółdzielczy 51 9585 0007 2004 0016 7716 0008
  2. Dokonanie wpłaty bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie
Skip to content